ဘာေၾကာင့္ ခရီးသြားသင့္သလဲ

ခရီးသြားျခင္းဟာ ကေလးမ်ားအတြက္ ေဒသႏၲရ ဗဟုသုတ တိုးပြား ေစပါတယ္။ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္မ်ားတြင္ သင္ယူရတဲ့ ပထဝီ သင္ခန္းစာမ်ားကို ျပင္ပတြင္ ေလ့လာႏိုင္သလို ၊ ႐ုပ္ရွင္ ၊ ႐ုပ္ျပ မ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႕ဖူးေနရေသာ တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္၊ ႐ိုလာကိုစတာ စတာေတြကို ကိုယ္တိုင္ျမင္ေတြ႕ ေလ့လာ ရသျဖင့္ တစ္ၿမိဳ႕ တစ္႐ြာသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း ၊ ၿမိဳ႕တြင္း၌သာ လည္ပတ္ျခင္းသည္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ခရီးတိုေသာ္ လည္းေကာင္း ၊ ရပ္ေဝးခရီးရွည္ေသာ္လည္းေကာင္း မည္သည့္ခရီးပင္ျဖစ္ပါေစ ကေလးမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိလွပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကေလးမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလာျခင္းဟာ ေပ်ာ္ပြဲစားထြက္ သလို မဟုတ္ဘဲ ခရီးမထြက္မီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရျခင္း ၊ ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ား ေသတၱာမ်ား ထုပ္ပိုးရျခင္း ၊ တစ္ၿမိဳ႕ တစ္႐ြာတြင္ ကေလးမ်ား ခရီးပန္းကာ […]

ပုဂံခ၇ီးစဥ္ေလး လာပါပီ

ကမၻာမွာ ခရီးသြားေတြ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္လည္ပတ္တဲ့ ၿမိဳ႕အျဖစ္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္ရပ္တည္ ကဲ ဒီလိုေနရာမ်ိဳးကို ေစ်းအသက္သာဆံုးနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းထသြားလို႔ရေနတာ တခါတေခါက္ေတာ့သြားလည္သင့္ပါတယ္၊ လာမယ္ဆိုဆက္သြယ္ဖို႔မေမ့နဲ႔ေနာ္၊ ဧည့္သည္ေတြစိတ္တုိင္းက် အဆင္ေၿပဆံုးၿဖစ္ေအာင္ အေကာင္းဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါတယ္